Tekstovi

 • Buđenje Večnosti

  BUĐENJE VEČNOSTI Pomisli zebnju mladjane reke kad prvi joj vijug s izvora kreće, svesna da više se u svome veku vratiti domu nikada neće. Neznano kuda sudba je goni sila sve jača je svakoga trena, srce je vuče izvoru njenom al nazad više povratka nema. Protiču nemo minuti, sati, sumorni dani u nizu kroče, i […]

  Detaljnije
 • Smrt je vrhovna Iluzija

      Koliko puta smo, samo, u svom životu zaplakali za nekom dragom osobom u trenucima kada nas je sam život surovo suočavao sa neminovnošću definitivnog, i tog konačnog sudbinskog, rastanka od nje? Koliko smo se samo puta u toku ovog svog jedinog života ozbiljno rastužili čak i na samu pomisao da bi smrt mogla, […]

  Detaljnije
 • Vrhovni Zakon

    Postoji jedan zanimljiv aforizam koji ide otprilike ovako: – Na planeti Zemlji milionima godina bila je savršena ravnoteža i vladao neopisivi sklad. Sve je funkcionisalo kako se samo poželeti može: sunce je sjalo, reke su tekle, oblaci su plovili po nebu, drveće je raslo, cveće je cvetalo, životinje su spontano živele svoje živote… i […]

  Detaljnije
 • Realnost Apsolutne Istine

    Ljudska populacija, ova i ovakva – robujući „njegovom visočanstvu“ intelektu – sklona je ubeđenju da tako nešto kao što je apsolutna istina ne postoji. Važi opšte uverenje da je svaka istina relativna – shodno prostoru, vremenu i okolnostima u kojim ona, kao takva, vredi i opstojava. Takvo mišljenje, odnosno verovanje, neposredan je odraz naše, […]

  Detaljnije
 • Postoji li Sudbina

      Pitanje Sudbine je, po samoj prirodi stvari, usko, ili bolje reći neraskidivo, vezano za pitanje Smisla – smisla sveopšteg postojanja, kako našeg ličnog tako i celokupne kosmičke egzistencije. Zbog čega je to tako? Pa, pre svega zato što ukoliko naše postojanje, ili Postojanje uopšte (celokupne prirode odnosno, u krajnjem, celokupne kosmičke manifestacije), nema […]

  Detaljnije
 • Iluzornost Dualnosti

      Postoji jedna stara indijska priča koja govori o tome kako je jednog dana, u sumrak, neki čovek, žureći kroz čestar kući u obližnje selo, u jednom trenutku zastao kao ukopan gotovo se skamenivši: na samo par koraka ispred njega, iz senke obližnjeg žbuna, zlokobno je vrebao objekat njegovih najstrašnijih noćnih mora – velika, […]

  Detaljnije
 • Misterija šumskog jezera

      U normalnim domaćinskim uslovima, i pri zdravoj pameti, sasvim razumno bi bilo da dobro i kvalitetno hranimo svoju kravu kako bi nam ona davala ukusnog i hranljivog mleka i u, poželjno, obilnim količinama. To je krajnje logičan i zdravorazumski pristup, i tu, prosto, ne bi trebalo biti nikakvog spora. No, iskustvo življenja u […]

  Detaljnije
 • Novac i sreća

      JESU LI BOGATSTVO I SREĆA JEDNO ISTO Vrlo je čudno, i uistinu zanimljivo, to u kojoj meri ljudi sreću personifikuju sa novcem, tj. količinom novca kojeg imaju, iliti pak žele imati, u svom posedu. Shodno tome, zamišljaju – ukoliko budu posedovali što veću količinu novca u svom džepu, iliti na bankovnom računu, konglomerat […]

  Detaljnije
 • Tajna Ljubavi

      Kamenitom obalom planinske reke lagano koračaju Učitelj i njegov učenik. – „Učitelju …molim te, možeš li mi reći šta je to Ljubav?“ Zaustavivši se na jednoj maloj zaravni, osluškujući jutarnji žubor reke i pogledom do u daljinu lagano isprativši njen vijugavi tok, nakon kraće pauze ispunjene dubokom tišinom Učitelj reče: – „Vidiš li […]

  Detaljnije
 • Nebeska Lekcija

      Kada Bog nameri da se obrati čoveku, iliti čovečanstvu, On tada nepogrešivo odredi vreme, mesto, upriliči situaciju, i izabere aktere dostojne da takvu Poruku i prenesu. I, po pravilu, ta Poruka po svom spoljašnjem izrazu jeste uvek duboko simbolička, po karakteru višeznačna i multidimenzionalna, a po svojoj suštinskoj prirodi paradigmatička – reprezentujući sobom […]

  Detaljnije
 • Diplomski Ispit Života

  Ako je život, kao što mnogi znaju reći, zaista škola – a jeste – onda smrt predstavlja završni, „diplomski“ Ispit! Stoga, ako nam je u tom, presudnom, trenutku EGO u potpunosti odsutan – ako nam je svesnost apsolutna (nevezana i neuslovljena željama i strahovima) – automatski biva realizovan Apsolut! U „Bhagavad-giti“ stoji iskaz sledeće činjenice: […]

  Detaljnije
 • (Ne)dokučiva Igra Postojanja

  U sveukupnoj atmosferi kolektivne ljudske svesti oduvek su, manje ili više pritajeno, lebdela ista suštinska pitanja: – „Ko sam?“, „Odakle sam?“, „Gde sam?“ i „Kuda idem?“… Sva ostala pitanja su, zapravo, samo Pod–pitanja, jer su ovih nekoliko neposredno vezana za sam Smisao našeg bitisanja tu gde jesmo. Gde god da idemo i šta god da […]

  Detaljnije
 • Fenomen EGA

  Postoji jedna divna priča iz Sufi-tradicije, koja ide ovako: – Živeše jednom jedan mistik koji je predano radio na sebi, držeći stroge askeze i meditirajući u osami duži niz godina. Jednoga dana, u dubini svog bića, oseti on da je došlo vreme da se konačno spoji sa Bogom te podje da to i učini. Posle […]

  Detaljnije
 • Ocenjivanje i istina

      Informacije o svemu što postoji („onome što jeste“) primamo posredstvom naših instrumenata spoznaje, naših čula, i te informacije automatski bivaju sprovedene do samog srca našeg „personalnog kompjutera“, do našeg analitičkog uma, koji vrši njihovu obradu – analizira ih, (pr)ocenjuje, „etiketira“ i pohranjuje u skladište svesti. Rukovodeći se tim ocenama, mi onda formiramo svoj […]

  Detaljnije
 • Duševni mir

      Mi kroz EGO (a polako ćemo razotkrivati sve njegove „tajne“!), kao kroz „šarene naočari“, primamo sve informacije o svetu u kojem živimo i na osnovu toga gradimo svoj lični Stav. Prema tome, jasno je da su i sve naše predstave o istini zasnovane na „lažima“, pa su i one (predstave), kao takve – […]

  Detaljnije
 • Tajna duševnog mira

  Duševni, ili unutarnji, mir je stanje potpune psihičke i emocionalne opuštenosti i nenapetosti. To je stanje kada je um potpuno utišan i kada srce uživa u blaženom miru i spokojstvu unutarnje harmonije, odnosno: kada se „Um kupa u lotosu Srca“ – kako kaže drevni Hindu tekst. Čim je um aktivan (buka misli…), tada je prisutna, […]

  Detaljnije
 • Ustrojstvo sveta suprotnosti

      Svi mi se, zapravo, radjamo i umiremo samo zato da bismo otkrili upravo smisao celokupne te „Igranke“ odnosno celog tog Ciklusa. …To zvuči u najmanju ruku paradoksalno, medjutim sam život, i celokupno postojanje, jeste upravo PARADOKS, jer postojanje samo sebe Negira. – Što širu svesnost budemo realizovali, to ćemo ovu istinu jasnije sagledavati […]

  Detaljnije
 • Šta je sreća

      Ukoliko ne želimo da živimo u zabludi, trebalo bi izbegavati ocenjivanje „onoga što jeste“, jer ćemo kad-tad uvideti da je ta naša ocena bila pogrešna, odnosno zabluda. Svaka naša ocena je samo odraz naše, trenutne, lične privrženosti ili odbojnosti prema nekome ili nečemu, i posledica je sagledavanja stanja stvari van duševnog mira; samo […]

  Detaljnije
 • Za čim zapravo tragamo

      Sve naše predstave o svetu predstavljaju projekcije našeg sopstvenog EGA: naših privrženosti ili odbojnosti, naših Ocena tog sveta …odnosno naših unutarnjih konflikata. Svemu onome za čega, prilikom naših posmatranja i odnosa, prionemo mi mu dajemo „pečat“ svoga EGA. Na taj način, kad gledamo drvo, mi ne vidimo drvo već našu sopstvenu „predstavu drveta“ […]

  Detaljnije
 • Suština reinkarnacije

      Svako živo biće, pa i čovek, poseduje jednu „unutarnju komponentu“ kojoj je jedina „veza“ sa fizičkim telom to što se kroz njega Manifestuje – dajući mu život-nost. Ta suptilna „Komponenta“ ne može se spoznati neposredno našim čulima, kojima vršimo uobičajenu percepciju ovog relativnog sveta – pa niti svim onim „sofisticiranim pomagalima“ – ali […]

  Detaljnije
 • Suština karme

      Jasno nam je da svaki uzrok povlači (za) sobom odgovarajuću posledicu – to je neminovnost postojanja, jer sve što postoji, i sve što se desi, predstavlja samo posledicu nekog odredjenog uzroka. Svemu što postoji nešto je prethodilo, kao što i sve što postoji nečemu prethodi: Ništa se ne dešava bez svog uzroka! Ono […]

  Detaljnije
 • Suština patnje

      U toku života nam se dešavaju upravo one stvari koje, još, nismo prevazišli, tj. koje, još, mogu da poremete naš duševni mir i da nas izbace iz našeg prirodnog stanja nenapetosti i nerazdvojenosti. Upravo te stvari su za nas bitne, jer upravo one utiču na to da naše slabosti izadju na površinu i, […]

  Detaljnije
 • Prianjanje i Karma

      Meditacija je stanje kada nema rasipanja energije! Kada je mir (nenapetost i nerazdvojenost) tada nema rasipanja energije nego je ona na okupu; tek kada se javi konflikt, tada je mir narušen i dolazi do njenog rasipanja. Medjutim, šta znači: „Konflikt“? Dakle; čim postoji razdvojenost na „vidioca“ i „vidjeno“ – čim postoji „odnos“ – […]

  Detaljnije
 • Sve što činimo, činimo: ZBOG sebe, ZA sebe i – SEBI

      Sve što činimo, činimo: ZBOG sebe, ZA sebe i – SEBI ! Ova, gore istaknuta, istina je toliko očigledna, jednostavna, opšteprisutna – da je mi, uglavnom, uopšte nismo svesni. Robujući EGU, mi smo toliko slepi, komplikovani, opšteodsutni – da uopšte nismo svesni „onoga što jeste“ (same Činjenice, Zakona). Shvatili smo da se nama dogadja samo ono […]

  Detaljnije
 • Suština EGO-ljubavi

      Pod pojmom ljubavi mi podrazumevamo više specifičnih „kategorija“ (o čemu je i From govorio), koje su medjusobno različite po svom kvalitetu. Tu razlikujemo tzv. prijateljsku ljubav, bratsku ljubav, majčinsku ljubav, ljubav dece prema roditeljima, ljubav izmedju muškarca i žene, ljubav prema prirodi, društvu, stvarima… i sl. Svaka od ovih „vrsta“ ljubavi, ustvari, predstavlja […]

  Detaljnije
 • Šta ljubav zaista jeste

      Kao što smo već uvideli, ljubav (dakle istinska) na sve i na svakoga gleda jednakim očima. Ona ne ocenjuje i ne deli, jer je svako deljenje uslovljeno nekim sebičnim interesom – dok je ljubav iznad svakog ličnog, relativnog interesa jer ona sama jeste najviši, apsolutni Interes. Ceo svet je samo odraz, i ogledalo, […]

  Detaljnije
 • Borba i Bekstvo

      Kada se čovek nadje u nezadovoljstvu i problemima, on najčešće, instiktivno, izabira: ili bekstvo od njih, ili se upušta u borbu sa njima. No, oba ova izbora su, kao što ćemo to jasno uvideti, podjednako pogrešna jer ljudi, nesvesni stvarne suštine krajnjeg ishoda, time samo još više produbljuju svoj konflikt i patnju. „Pobeći“ […]

  Detaljnije
 • Seksualna energija, kreativnost i meditacija

      Kreativna energija se u potpunosti oslobadja kada smo unutar apsolutnog duševnog mira. To je stanje kada su um i srce u apsolutnoj harmoniji, harmoničnom Saglasju, i tada se „budi“ jedan novi, ali izvorni, drevni i nama tako prirodjeni, „vid“ energije: tzv. „Seksualna energija“, koja jeste primarna osnova, tj. suština, svakog vida manifestovane energije […]

  Detaljnije
 • Istinsko znanje i biblijski Pad

      Jasno nam je, dakle, da um može da deluje samo u okviru prostorno-vremenskih šablona – izuzev kojih misao uopšte ne može funkcionisati. Takodje smo shvatili da se istinska spoznaja trenutka, odnosno stvarnosti, ostvaruje isključivo ovde i sada – a to je upravo stanje kada nije aktivan naš analitički um (njegova analitička funkcija), jer […]

  Detaljnije
 • Suština stvarnosti

  Zakon kaže da za sve što mi se dogadja isključivo odgovoran jesam isključivo ja sam! – Prevedeno u širi kontekst, to bi značilo da i sami dogadjaji (situacije koje nam sudbina servira na našem životnom putu) predstavljaju ništa drugo do odgovarajuću Posledicu svojih (naših!) tačno odgovarajućih uzroka. Ali, šta je to što uzrokuje dogadjaje u […]

  Detaljnije
 • Tajna uzroka i posledice

      Na odredjeni način, možemo ustvrditi da je misao (kao tvorevina uma) brža od svetlosti – što je i sasvim jasno ako znamo da je ona suptilniji vid energije (čak su definisani i tzv. „tahioni“, kao virtuelne čestice, nosioci „paketa misaone informacije“). Mada po Ajnštajnovoj teoriji relativiteta stoji da ništa ne može da se […]

  Detaljnije
 • Suština verovanja

      Verovanje, kao takvo, egzistira u samoj suštini čovekove „ljudskosti“ (niže, lažne prirode). Utoliko više, jer je, kao što smo to već uvideli, doslovce svo naše „tzv. znanje“ o svetu (a samim tim i o sebi samom) zasnovano isključivo na verovanju, odnosno na mišljenju – „mišljenju da znamo“. Mi slepo verujemo svom logičkom, racionalnom […]

  Detaljnije
 • Iluzija Boga

      Izmedju mnoštva zabluda kojima ljudski um u svom neznanju robuje, nalazi se i jedna koja je toliko genijalna u svojoj perfidnosti da je zaista dostojna svog kreatora – samog „Djavola“. To je zabluda kojom EGO („Djavo“) bez po muke osigurava svoju (pre)vlast; i mada posredstvom nje, kao na oštrici žileta balansira na samom […]

  Detaljnije
 • Vrhovni princip Oprosta i dezintegracija EGA

      Pre dve hiljade godina Hrist se inkarnirao medju nama ne da bi srušio i razorio sve „staro“, jer On nije bio „rušitelj“ i „razoritelj“, već upravo da bi to – Ispunio – donoseći, kako je i Sam rekao, „Višu“ istinu. A šta je to, ustvari, značilo? Dakle; „stari“ Bog, Bog Starog Zaveta, bio […]

  Detaljnije
 • Drugi Hristov Dolazak

      Prošlo je više od dve hiljade godina od, tog, Njegovog (prvog) dolaska, i ko je išta shvatio – shvatio je; a ko dosad nije, taj teško da uopšte i hoće. Ova EGO-civilizacija, koja je robujući EGO-u degradirala sve istinske vrednosti koje je uopšte i mogla degradirati (i to, opet, sve vodjeno Zakonom-prirodnog-toka-stvari!), polako […]

  Detaljnije
 • Večita celina Univerzuma

      Prepuštajući se aktivnostima uma, mi uvek obraćamo pažnju samo na pojedinačne delove, fragmente – a celina nam izmiče. Pokušavamo obuhvatiti celinu tako što stalno „trčimo“ na relaciji izmedju prošlosti i budućnosti, dok nam ono što se dešava SADA neprestano izmiče našoj svesnosti. …Tu je na sceni još jedna (od bezbrojnih) protivurečnosti EGA u […]

  Detaljnije
 • Hologramska paradigma

      Ukoliko je pojedincu širi EGO („naduvaniji Balon“), utoliko je on razdvojeniji od Stvarnosti i, samim tim, podložniji uticajima EGO-Univerzuma; to je sušta činjenica. U skladu sa tim, vreme i prostor nisu nešto što egzistira nezavisno od našeg bića (EGA) već oni jesu sama suština EGA – na identičan način kao što su „Bezvremenost“ […]

  Detaljnije
 • Crna Rupa – Samorealizovana zvezda

      Sagledajmo sada jednu paralelu, koja će nam doneti još jasniji uvid u suštinsku istovetnost prirode „makro“ i „mikro“ kosmosa: – Pošto, dakle evidentno, EGO-Univerzum (pojavni univerzum, Svemir) predstavlja našu sopstvenu „Razdvojenu Svest“, a upravo zvezde (kao vrlo specifični kosmički objekti) predstavljaju osnovu na kojoj se temelji njegovo postojanje, onda uzevši u obzir hologramsku […]

  Detaljnije
 • Ljubav i Gravitacija

      Nakon svega ovoga potrebno je rasvetliti, odnosno jasnim uvidom obasjati, još jednu stvar – još jednu veličanstvenu činjeničnost: – Ako se vratimo na primer onog našeg, sudbinskog i sudbonosnog, „Balona“, jasno nam je da Gravitacija predstavlja Silu koja, u krajnjem, teži sve da vrati u jednu jedinstvenu „tačku“, odnosno u stanje nerazdvojenog JEDNOG. […]

  Detaljnije
 • Paradoksalna tajna Univerzuma (mistični ZIROM)

      Pošto smo spoznali sve ovo što smo spoznali, došlo je vreme da osvestimo i onu konačnu istinu po pitanju Univerzuma. …Iako, ono što naš um poima pod pojmom konačne istine, zapravo nije „konačna“ nego apsolutna istina. – U čemu je zabluda našeg uma, odnosno u čemu je tolika razlika… ako je uopšte i […]

  Detaljnije
 • Transcendiranje sveta suprotnosti

      Svet (Univerzum) je svet Suprotnosti – „Poligon večite borbe dvaju suprotnosti“. Bez tih suprotnosti ni poligon ne bi bio poligon, kao što ni bez tog „poligona“ suprotnosti ne bi mogle postojati i biti to što jesu. Energija jeste jedinstvo (Jedno), a jedino jedinstvo jeste jedinstvo suprotnosti; zbog toga ona nije negacija suprotnosti (kako […]

  Detaljnije
 • Protivrečnost je Istina

      Apsolutna Istina jeste Jedinstvo Suprotnosti; a pošto su suprotnosti medjusobno protivrečne, to znači da sama Istina nije „protivrečna“ nego ona upravo jeste ta „PROTIVREČNOST“! Protivrečnost nije protivrečna, jer protivreč-no jeste samo ono što je razdvojeno od same Protivrečnosti! Medjutim; i u svojoj razdvojenosti sve nosi „pečat“ svoje suštine (Svesuštine), tj. „bit-nu (kod-nu) informaciju“ […]

  Detaljnije
 • Apsolutna istina o Granici

      Savremeni, „civilizovani“ čovek, na-dojen relativističkim racionalizmom i „silnim“ tehnološkim spo-znanjima i dostignućima, Boga smatra najobičnijom fikcijom – za razliku od ovog opipljivog i „konkretnog“ sveta kojeg smatra jedinom i potpunom realnošću. Na tom bazičnom stavu je uspostavljen i celokupan njegov (naš!) odnos prema svetu – prema čoveku, prirodi, realnosti, i životu uopšte. „Savremeni“ […]

  Detaljnije
 • Jedinstvo dva principa

      Gledano iz našeg ocenjivačkog ugla, reći da je um (intelekt) bliži Bogu nego što je to srce, jednako je pogrešno kao i reći da je Prirodi bliže srce nego um. I jedno, i drugo, su podjednako daleko, ili podjednako blizu, Prirodi, jer je Bog, istovremeno – i neizmerno „Srce“, i neizmerni „Um“: neizmerni […]

  Detaljnije
 • Centralni uzrok bolesti

      Ego je taj koji želi, i svim silama nastoji, da postane apsolutni Gospodar. On je taj koji želi da ima na raspolaganju svu Ljubav, Znanje, Istinu, Slobodu, Blaženstvo… odnosno – da zauzme „Božje Mesto“. Medjutim, koliko god da se uspe primaknuti toj svojoj iluziji, cilj nikada neće, i ne može, postići. Svi napori […]

  Detaljnije
 • Medicina, kakva jeste

      Čitava ova naša civilizacija, ovakva kakva jeste, temelji se na EGU. Svetom vladaju zakoni Trgovine – prometa „roba“ i „usluga“ – a ljubav, istina i pravda su, u tom smislu, neprofitabilne kategorije i, kao takve, podredjene su EGO-kreiranim „bogovima“ koji se zovu: vlast, moć i novac; odnosno – lični prestiž i profit! Svako […]

  Detaljnije
 • Oprost kao vrhovni lek

      Svaka nevolja, računajući tu i bolesti, ima, dakle, za cilj da nam otvori oči za istinu i ispravno razumevanje realnosti. Takvo „budjenje“ podrazumeva ispravno shvatanje svog ličnog položaja: aktuelnog bitisanja u, ovom, bolesnom stanju svesti. To stanje svesti jeste – EGO – i jeste uzrok svim mogućim bolestima. Tačnije, EGO je BOLEST; i […]

  Detaljnije
 • Granični princip Sudbine

      Jedno je nesporno jasno, a to je da: Sve što činim, činim „zbog sebe“, „za sebe“ i „sebi“. Shodno tome, u okviru sveuzročne kosmičke zakonitosti važi i sledeća, nužno-prateća, istina: Sve što se dešava, dešava se „zbog mene“, „za mene“ i „meni“! …Ovaj princip je imanentni, nepobitni, princip bitisanja i funkcionisanja svekolikog Univerzuma. […]

  Detaljnije
 • Vrhovna istina o Smislu

      Dokle god postoji iluzija – dokle god našim življenjem upravljaju mehanizmi racionalnog uma – najviša istina koja za nas važi jeste ta da je smisao života (življenja): realizacija Smisla. To, doslovce, znači da će – „Smisao života biti realizovan onoga trenutka kada bude realizovan Smisao“ (!?!) – Saznanje je zaista revolucionarno, nema šta… […]

  Detaljnije