Posvećeno svima onima koji, zagledani u daljinu
traže samoga Sebe: tragaocima za
Apsolutnom Istinom

Život je uistinu samo jedan, ali - Beskonačan!
Neizreciva i neopisiva je sva slava Njegove veličanstvene manifestacije.

„SLIČNO LOTOSU, ČIJE KORENJE PONIRE U BLATO A CVET SE RASCVETAVA NA SUNCU,
BOŽANSKI PRINCIP, ZATVOREN U LJUDSKOJ PRIRODI, TRAŽI DA SE OSLOBODI MATERIJE
I DA SE UZVISI PREMA SVETLOSTI NAJVIŠEG SAZNANJA!“
(Bhagavad-gita)


„OVLADAO JE SOBOM ONAJ KO ZNA SEBE; SPOKOJAN, STALOŽEN I OSLOBODJEN ŽUDNJE JE ON.
ZLO GA NE DOTIČE, NE UZNEMIRUJE, JER U PLAMENU NJEGOVOG UZVIŠENOG SAZNANJA
SVE ZLO SAGOREVA!“
(Upanishad)


„U KOGA SVE ŽELJE ULAZE KAO ŠTO REKE UTIČU U PUNI I NEPROMENLJIVI OKEAN – TAJ DOSTIŽE UNUTRAŠNJI MIR.
KO JE ODBACIO SVE ŽELJE I SLOBODNO IDE NAPRED, BEZ SEBIČNOSTI I SUJETE – TAJ DOSTIŽE UNUTRAŠNJI MIR!“
(Bhagavad-gita)